Nasz cel to:

Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

Szkoła

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

Współpraca

Chętnie współpracują ze środowiskiem lokalnym służąc wiedzą i umiejętnościami. Pracownicy szkoły są otwarci na problemy rodziców i wspierają ich w codziennym trudzie.

WIADOMOŚCI

NASZ OŚRODEK

    Placówka zapewniała 60 miejsc dla chłopców niedostosowanych społecznie, którzy są objęci opieką całkowitą w pięciu grupach wychowawczych. Najmłodszy wychowanek z końcem roku szkolnego w 2017r. miał  13 lat,  najstarszy – 18. Liczba wychowanków opóźnionych w nauce 95 % .

     Dominujące objawy niedostosowania społecznego podopiecznych, to nie wypełnianie obowiązku szkolnego, kradzieże, zagrożenie uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz w niektórych przypadkach rozboje. Wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w Ośrodku na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych i stosownych skierowań.  

 

Nawigacja

Aktualności

Kontakt

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
    ul. WOP 10
    72-010 Trzebież
  • 91 312 83 51 sekretariat
    91 424 12 81 internat

Galeria zdjęć

Wtorek 21.08.2018

liczba odwiedzin: 251871